آخرین مهلت ثبت نام

حداکثر مهلت ثبت نام در این رشته تا روز

سه شنبه 18 آذر ماه

 

دروس ترم یک
نظریه های سازمان و مدیریت2 واحد
اصول و مبانی بازاریابی ورزشی2 واحد
روش تحقیق در مدیریت ورزشی2 واحد
اصول و مبانی مدیریت2 واحد
مهلت ثبت نام طرح تخفیف ظرفیت قیمت  ثبت نام

سه شنبه 18 آذر ماه

ظرفیت تکمیل

1.1400.000 تومان

در شیوه پرداخت آنلاین بصورت آنلاین ثبت نام نموده و هزینه دوره را پرداخت می نمایید.
معرفی رشته و آینده شغلی

معرفی رشته:

کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، مجموعۀ یافته های علمی در حوزۀ مدیریت و سازمان است. در این رشته دانشجویان پس از فراگرفتن دانش مدیریت و کسب تجارب مدیریت، متخصصین ارزنده ای خواهند شد که می توانند نقش مهمی در اداره امور سازمان های ورزشی ایفا کنند.

آینده شغلی:

بازار کار رشته مدیریت ورزشی، همانگونه که از اسمش مشخص است در مواردی است که نقش مهمی در برنامه ریزی برای بازاریابی رویدادهای ورزشی و انجام خدمات بازاریابی ورزشی در باشگاه ها دارند. علاوه بر این مدیریت ورزشی، توانایی مدیریت شرکت های بازاریابی ورزشی را دارا است.