بررسی اثر تابش پروتون برروی بیماران درمان شده

بدون دیدگاه

در پژوهش مشترک دکتربهنام آزادگان پژوهشگر گروه فیزیک دانشگاه حکیم سبزواری و پژوهشگران مرکز ملی تحقیقات در انکولوژی (OncoRay) دانشگاه صنعتی درسدن آلمان اثر تابش پروتون برروی بیماران درمان شده، بررسی شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه حکیم سبزواری، دکتر آزادگان در تشریح این پژوهش گفت: پروژه تحقیقاتی که مشغول به تحقیق بر روی آن هستیم هدایت پرتوهای پروتون با دقت بالا در قسمتی از حجم مغز موش می‌باشد.

دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به اینکه هدف از این تحقیق شبیه‌سازی تابش باریکه پروتونی ۹۰ مگاالکترون ولتی با مغز موش و مقایسه نتایج شبیه‌سازی با نتایج به‌دست آمده از اندازه‌گیری جهت اطمینان به تابش مغز موش می‌باشد، گفت: در ابتدا هندسه آزمایش طراحی شد و مرحله به مرحله بعد از اضافه شدن هر وسیله جدید به هندسه نتایج شبیه‌سازی با نتایج دوز اندازه‌گیری شده در فانتوم آب مقایسه شد و هندسه مورد تایید قرار گرفت.

وی ادامه داد: نهایتاً بعد از اعتبار سنجی نتایج شبیه‌سازی با نتایج اندازه‌گیری دوز تابشی در فانتوم آب، برای شبیه‌سازی دوز عمقی در مغز موش از سی‌تی موش که در داخل یک محفظه نگه‌دارنده ثابت شده بود استفاده شد.

دکترآزادگان با اشاره به اینکه داده‌های سی‌‌تی موش به کد مونت کارلو داده شد و توزیع دوز تابشی در مغز موش از طریق شبیه‌سازی مونت کارلو محاسبه شد و با داده‌های تجربی مقایسه شد، افزود: نتایج به دست آمده صحت نتایج اندازه گیری تجربی را تایید می‌کند و در ادامه پروژه تحقیقاتی موش‌های زیادی مورد تابش با دوزهای تابشی متفاوتی با هندسه مذکور قرار خواهند گرفت و پاسخ مغز بعد از دوز دریافتی از طریق MRI و CT مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.

وی ادامه داد: رفتار موش‌ها بعد از دریافت تابش نیز مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. توزیع دوز عمقی و مقایسه نتایج تجربی با نتایج شبیه‌سازی در شکل زیر آمده است. هدف اصلی این پژوهش مطالعه اثر تابش پروتون روی بیماران درمان شده است.

دکتر آزادگان یادآور شد: از آنجا که انجام چنین تحقیقاتی روی انسان ممکن نیست از موش‌های آزمایشگاهی استفاده می‌شود.

گفتنی است نتایج این تحقیق در مجله Radiotherapy and Oncology در مقاله‌ای با نام

High-precision image-guided proton irradiation of mouse brain sub-volumes به آدرس اینترنتی https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167814020301043 منتشر شده است

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.