موسسه آموزش عالی آزاد فن آوران حکیم فعالیت خود را از ۱۳۸۶/۰۶/۱۸ با مجوز قطعی شماره ۳۵۷۱/۲۴ از وزارت علوم تحقیقات و فنآوری آغاز کرده است. از طریق این لینک می توانید اسامی موسسات مجاز فراگیر را در سایت وزارت علوم تحقیقات و فناوری مشاهده نمایید.

مجوز برگزاری طرح آمادگی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

مجوز فعالیت آموزشی موسسه فن آوران حکیم از وزارت علوم

مجوز فعالیت فرهنگی موسسه فن آوران

مجوز تغییر آدرس موسسه آموزش عالی آزاد فن آوران حکیم